Posts Tagged ‘életstílus’

Keresztyének a „Tudás fája” alatt?

Van még takargatnivalód? “Hófehérke image” kialakítása, a „fügefalevél” projekt alkalmazásával. „Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról…” II.Kor. 4:2 Régi életemben nagy mélységeket jártam meg, melyne...

“Pásztor-órák”

Rengeteg keresztyén testvér él “megmondóemberek” gyámsága alatt, akikre úgy tekint, hogy az ő életére vonatkozóan ő a mérvadó tanácsadó. Nem állítom, hogy minden esetben ez tudatosan lett kialakítva, hiszen ez...

Isten Beszéde interaktív!

A Biblia attól a pillanattól kezdve interaktív számodra, mihelyt “élő” kapcsolatba lépsz Istennel, az ide vezető ÚT pedig az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus. Ezt követően az Ő Szelleme teszi élővé, elevenné ...

A leállás művészete

“Végül elhatározta:»Lebontom a magtáraimat, nagyobbakat(újabbakat) építek, és ott fogom tárolni a gabonámat és a javaimat.” Lk.12:18 …és élvezd az életet. Jézus szavai csontig hatolnak, és rávilágítanak...

„Ami híja van…”

„Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához”. Zsolt 118:27 A szent sátor pitvarában a rézoltár 4 szélén 4 szarv volt, ehhez kötötték a kiválasztott áldozati állatokat. Az Ó Testamentum egy csodálatos...

Ne elégedjél meg a kilencvenkilenccel!

Annyi mindent lehet tenni: kereszténynek mondott filmeket nézni, könyveket forgatni, elemzéseket és újságokat bújni. Hasznos lehet, én is tettem. Kezdetben viszont nem volt más számomra – csak az Ige. Ettől kezdtem el növeked...

” A hiba az ön készülékében van”.

A keresztyénség nem filozófia, nem egy nehezen leutánozandó-lemásolandó elmélet, hanem maga a – a Krisztus Jézussal való intim, személyes közösség eredményeként megélt, – megvalósuló és a mindennapi, gyakorla...

Decemberi feltámadás…

“Fiam, mennyire hagyod magadban „kibontakozni az Én feltámadt Fiamat?” Ez Mennyei Atyánk egyik fő kérdése hozzánk. Próbáltam elhessegetni a gondolatot, de az visszatért. Igen, felelős vagyok, hogy mennyire engedem ...

Az Ő képmására formálódás

… avagy életem csupán a sors játéka? „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” (Amennyiben) „Minden te utaidban megismered (felismered az Ő keze nyomát) Őt, akkor Ő iga...

Szívsebészet

“Béküljetek meg mindenkivel, mert ez az Úr akarata”. Ne tekintsetek senkire ellenszenvvel, mert a kárhozatba tartó emberfolyamban lévő személyeket Isten ugyanúgy szereti, mint téged, és azt akarja, hogy az Igazság me...