Posts Tagged ‘mózes’

Engedd el a népemet!

Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Meddig nem akarod még magadat megalázni én előttem? Bocsásd/engedd el az én népemet, hogy szolgál(hassa)janak nekem.” II.Móz.10:3 Nagyon aktuálisnak tartom az Igének ezt az üzenetét.I...

Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat, és arra a következtetésre jutunk, hogy mivel nem rendelkezünk az ő különleges talentumaikkal, „nekünk nincs meg az, a mi kell hozzá”. Egy napon ...