Posts Tagged ‘Aktuális’

AKI NEM MENT ÉLETET, az “ÖL”!

Még a Btk. is elítél, Isten Btk.-ja szigorúbb! Btk. 166. § (1) Bek. Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség: 2 év. (2) Be...

A legfontosabb választás

“Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen, akár az emor...

Hány óra is van?

Forr a világ, benne a népek tengere… Szinte minden földrészen ez tapasztalható, mindenfelé vannak „krízis-katlanok” melyek forrásban vannak, és csak Isten tudja, hogy hol, mikor, miért, és melyik érkezik el arra a pontra, ...

A Jézusfüggők

Itt állunk, az aratás előtt közvetlenül, a vetés már csodálatosan beindult, a vetéskor érkezett korai eső hatására, és a teremtés csodájaként szárba szökkenve nő, – merthogy igenis nő! Hála Istennek, hogy ez az e...

Kis emberek nagy cselekedetei

Mert Istent nem “elégítik ki”, az ún. “istentiszteleten” való részvételünk, hanem… “az Istenét ismerő nép felbátorodik és (nagy dolgokat) cselekeszik.” Dán 11:32b Mindazok, akik megisme...

jan 5
INTERAKTÍV

Az Isten Igéje a “leginteraktívabb” a világon! Működik, mégpedig annyira, amennyire elhiszed (feltétel nélkül bízol benne). Meglásd, hogy mindazok minden kétséget kizáróan megvalósulnak, beteljesülnek. A kereszt...

Virtuális világ, árnyékboxolás

Az Újesztendő első napján ott csengett a szívemben Atyám Szellemének Hangja, amint az Ő Példabeszédéből folyamatosan idézett, tanácsolt. Hallottam, amint kiemelte ezeket: „hallgasd fiam a te Atyád tanításait, meg ne fel...

Jókívánság (egy kicsit másként)

Hálát adok Istennek Mindnyájatokért, mint a Krisztusban való Örökségünk “Test-Részes-társaimért”, mint Harcostársaimért az Evangélium hirdetésében. Mit is kívánhatnék Nektek? Hát azt, hogy szerető Urunk, á...

Napi események margójára

… avagy beteljesedik az Írás. “Amint meg van írva, hogy: “Te érted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett..” ...

Prófétai szó 2.

Kemény beszéd ez… A próféták – egy rettenetes társaság. Hah! Azt mondja az Úr: Bizony, ebben az időszakban, a mostani időkben, az Én prófétáim hamarosan különös és rendkívüli dolgokat cselekednek. Igen, kész...