Posts Tagged ‘gondoskodás’

Újtestamentumi üzenet az Ó-ban:

“DE HA A SZOLGA AZT MONDANÁ: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, NEM AKAROK FELSZABADULNI: AKKOR …..az ő Ura fúrja által az ő fülét árral; és SZOLGÁLJA ŐT MINDÖRÖKKÉ.” II. Móz.21:5-6. A ...

Vedd, amid van…

„Jézus pedig monda nekik: Nem szükség elmenniük; adjatok nekik ti enniük. Azok pedig mondának neki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.” Máté 14:17-18 (Ref. még Má...

aug 29
Ne félj…

A félelmet, nyugtalanságot mindig az Úrral szembeni bizalmatlanság idézi elő, amely gondolati síkon támad meg bennünket. Az ellenség – mivelhogy – legyőzetett – csakis a hazugságokkal tud operálni, hisz ő a &...

aug 26
Osztályrész

„Aki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nekem szolgál, megbecsüli (tiszteli, ajándékozza, kitünteti) azt az Atya” (Ján. 12:26) Jézus egyértelműen kijelenti, hogy akik saj...

Te melyik vagy….?

„..mert megtaláltam az én juhomat, mely elveszett” Luk.15:6 „..megtalálja, összehívja …., mondván: Örvendezzetek velem, mert megtaláltam” Luk.15:9 „..az én fiam…. elveszett és megtaláltatott..” Luk.15:24 Mindháro...

Megunt kapcsolat…

…  avagy túl sokba kerül a „Viszony” fenntartása? „A fiatalabbik fiú (ő maga) mindenét összeszedte és távoli vidékre költözött..” Luk.15:13 A tékozló fiú története alkalmazható az ún. „visszaesőkre” i...

ISTENI GONDOSKODÁS

Egy hétköznap reggel autóval mentem a szokásos bevásárlóközpontba, de nem a szokásos helyre parkoltam, hanem az épület másik végére és szokásomtól eltérően nem farral álltam be, hanem orral. Este munka után mentem az au...

Ha netántán valaki közülünk megbotlana..

Kedves Barátaim! Ha netántán valaki közülünk megbotlana, akkor nagy szeretettel valamelyikünk, – aki  szellem szerint él – gyengéden és nagyon szelíden igazítsa helyre, segítse újra talpra állni… Pál így ír:...

Életmentő lövés

Laci bácsival pár napja sodort össze minket az élet. Isten gondoskodásáról beszélgettünk, és ő mesélte el nekem a következő történetet. Azt, amikor  háromszor mentette meg az életét egy nap alatt… 1946-ot írtak m...

máj 25
A látogatók

Az idős hölgy egyedül élt már sok év óta. Életereje még nem hagyta cserben, bár a sok betegség, amin átesett, temetőbe kísért hasonló tünetekkel már sok embert. Rettenetes házassága után, a két gyerek is kirepült, a n...