Posts Tagged ‘gondolat’

Az Ő Jelenléte

Mert a ti testetek, a Szent Szellem temploma (Szentek Szentje)”. I.Kor.6:19 Az Ő jelenléte, tartózkodása Szentek Szentjévé teszi testemet. Belegondoltam, hát ez fantasztikus! Ismervén az Ótestamentumot, – oda semmi tisz...

A keresztyén értékrendről

Manapság sokat hallani a médiában, a “keresztyén értékrendről”. Gondolkodtam, hogy ez a kifejezés mit is foglal magában. Próbáltam annak tartalmát elemezni, és sok jó tulajdonság jutott eszembe, elkezdtem boncolga...

Néző, vagy játékos?

Ha úgy gondolod, hogy az ország munkanélküli statisztikája rossz, tekints bele a Közösségekbe. Tagjainak 20%-a adja a működéshez szükséges összeg 80%-át, továbbá végzi a munka 80%-át. A többi a nézők szerepét tölti b...

Érdekkapcsolat, vagy szerelem Vele?

Elítélendő e, ha a menyasszony érdekből megy férjhez? Szolgálatunk során oly sokszor kérjük a Fil.3:10 alapján áhított, “feltámadásának erejét” való megtapasztalást, de ennek az Igerésznek nincs jelentőség...

Meggyőződésből, vagy „jutalomfalatért”?

Ma reggel egy érdekes gondolat jött elém. A Bibliában Isten ígéretei alapján, örök élet várományosai vagyunk, ha az Ő Fiát befogadva, ujjá születve, és mindvégig kitartva éljük le a még hústestben hátralévő földi ...

A Szent Szellem fontossága

A Szent Szellem nélkül a keresztyén ember – hatékony, Isten szerint való, sikeres, a mai világ keszekusza forgatagában helyesen tájékozódni képes, – bölcs, imádságos, élete elképzelhetetlen. Az Ellenség – fől...

Amnesztia hirdetése!

Isten törvénymódosítása évezredekkel ezelőtt megszületett, és 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus kereszthalála emelte azt törvényerőre. A Törvény neve: Totális amnesztia! Jézus kiadta nekünk a parancsot, hogy az Elnöki ...

Én Vagyok a Cél, a Mód, és a megvalósulás Garanciája

Reggel arra kértem az Urat, hogy segítsen szinkronizálni gondolataimat az Övével. Röviddel ezután, az az Ige csendült fel szívemben: “Támogass engem az engedelmesség Szellemével” (Zsolt. 51:14) Az Úr iránti feltét...

Újraelosztás

Amint meg van írva: “Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.” II.Kor 9:9 A “szór” szó itt bőkezűséget, meg nem számlálást, “nem tudja a bal kéz, mit ad a jobb”-ot jele...

Egyre közelebb hozzád Uram..

„Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, é...