Posts Tagged ‘szemellenző’

Gondoljátok meg útjaitokat!

„Elegem van az ünnepeitekből!” „Mindenki helyesnek tartja a saját tetteit, de az Örökkévaló az, aki mérlegeli szívünk szándékait” Péld.16:2. „Te pedig fiam, …… törekedj egyre jobban megismerni atyád Istenét, é...

Megunt kapcsolat…

…  avagy túl sokba kerül a „Viszony” fenntartása? „A fiatalabbik fiú (ő maga) mindenét összeszedte és távoli vidékre költözött..” Luk.15:13 A tékozló fiú története alkalmazható az ún. „visszaesőkre” i...

A legszebb a világon

A legszebb nap? A ma. A legnagyobb akadály? A félelem. A legkönnyebb? Tévedni. Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés. A legszebb szórakozás? A munka. A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya. A legjobb tanítók? A ...

márc 11
Születés

Csoda voltam szeretteim számára. – örvendeztek, amikor megszülettem. Biztosítottak minden körülményt számomra, amit a szellemi, lelki és testi fejlődésemhez szükségesnek gondoltak. Bíztak bennem, és feltétel nélküli sze...

Az ajtód előtt állok és zörgetek

Az elmúlt hetek történései után, mintha útkereszteződéshez értem volna és Valaki megálljt parancsolt. Gondolkodásra kényszerített, – igaz őrült vágy volt a szívemben, hogy békességre leljek. Az történt ugyanis, h...

Élet stoppolás

Egy szombat délelőtt történt, kevés pénzzel a zsebemben, de annál éhesebben információra, a 21 út mellett stoppoltam. Lelkesedésemnél csak elszántságom volt nagyobb, egy találkozóra igyekeztem időben eljutni. Nem sokkal k...

Bűn – Szeretet

A bűn becserkész, a szeretet befogad. a bűn bekebelez, a szeretet magába foglal. A bűn megköt, a szeretet megtart. A bűn száz annyit ígér, A szeretet száz annyit ad. A bűn elveszi az önismeretet, felmagasztal és magasba emel: ...

Mindent zúgolódás, panaszkodás nélkül cselekedj

A panaszkodás mérgez. Megfertőzi a panaszkodót, továbbá mindenkit, aki azt hallgatja. Néha azt hisszük, hogy a panaszkodás segít, nevezetesen kitartunk amellett a véleményünk mellet: “ha valaki nem mondja ki a dolgot, az ...

Légy határozott!

“…áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.”  Jer.17:7 Isten vezetésének, akaratának betöltéséhez bátorságra van szükség. Nem könnyű szakítani a hagyományokkal és felülemelkedni...

Zuhanórepülés

Az utóbbi évtizedeket alapul véve zuhanórepülésben pusztul az ember. Három alapvető területen mértek megsemmisítő csapást a magyar társadalomra. Nagyon leegyszerűsítve a történet így alakult. I. Önfenntartás kontra anya...