júl 18

Ha majd felnövök, nagy leszek..

Ha majd felnövök, nagy leszek..

„Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek”.
Jézus felelvén, mondta nekik: Legyen (feltétlen & teljes) bizalmatok Istenben.

Jézus azt mondja, hogy elég egy mustármagnyi hit is ahhoz, hogy hegyeket mozgassunk meg! Ez szinte “hihetetlen” de igaz. Hogy is lehet ez? Nos, 3 dolog jut eszembe:

- Az egyik az, hogy a magban, már benne van a fa! Előre programozva, elkészítve készen! Ott van, ugyan még rejtve a szemek elől, de kész a kifejlett növény. És minden Istentől való MAG SORSA az, hogy mindenképpen KIFEJLETT NÖVÉNNYÉ lesz! Ez TÉNY(!) nem pedig kérdés, és nincs helye semmiféle kételynek!

- A másik dolog az, hogy MIT is kérünk ezzel a hittel, mert nem mindegy. Az Istennel való szüntelen, szoros és állandó KAPCSOLAT folytán az Ő akarata szerint valót? Akkor már „meg is történt”!

- A harmadik dolog pedig, hogy ne kételkedjünk, ne adjunk teret a kétségnek, amely a gondolatban indul, és ha nem kezeljük megfelelően, nem ejtjük RABUL A KRISZTUSBAN, BEMEGY A SZÍVÜNKBE. Jézus erről beszél a Mt.21:21-ben, és a Mk.11:23-ban is. Tehát hiszek Uram, de ugyanakkor segíts nekem a hitetlenségemben? Hiszek, mert: hozzád fordultam, és ugyanakkor kételkedem, hogy meg tudod – e tenni?! Ez antagonisztikus! Egymást kioltó két dolog! Erre nekünk kell ügyelnünk, hogy „kigyomláljuk” magunkból. Aztán pedig „kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány”. Jak.1:6

Áldott napot.

mm

Hozzászólás