szept 14

Gondolatok álmodozóknak

Gondolatok álmodozóknak

És álmodott József  /I Móz 37:5/

Ha József, – a „nagy álmodozó” – történetét elolvassuk  láthatjuk, hogy Isten hogyan emelte őt fel Egyiptomban és áldotta meg sikeres és jó előmenetellel, – és ez, mint élő példa áll előttünk, útmutatásként, hogy alkalmazzuk azt saját életünkben, – elnyervén így Isten elismerését és gazdag áldását.  Az álmodozók számára itt van 5 „jó tanács” József életéből:
1./ Gyermeki bizalommal és hittel fogadd Isten ígéreteit 1Móz 37:5-10  Jóllehet József – abban, ahogy testvéreinek beszélt álmairól – éretlennek , gyermetegnek tűnt, de valójában igazi példáját adta az igazi gyermeki hitnek, mely által elfogadta az Isten által kapott álmát. Nem kételkedett,  és nem tett fel kérdéseket.  Nem kételkedett, elfogadta igaznak és elhitte mindazt amit kapott álomban.
Nehézségeink, problémáink nagy része abból adódik, hogy túlbonyolítjuk és összekeverjük Isten dolgait ígéreteit, a saját elképzeléseinkkel, gondolatainkkal, véleményünkkel és álláspontunkkal.
Gyakran pedig figyelmen kívül hagyunk Istennek számunkra tartogatott, fontos üzeneteit, mint pld. azt, hogy becsvágyók és hiúak vagyunk.  Más esetben, pedig amikor Isten éppen bennünket naggyá akar tenni, mi ugyanakkor alul értékeljük magunkat, ha hitelt adunk a hamis dolgoknak.
Álmodozók számára az első tanács:  Gyermeki hittel fogadd mindig Isten ígéreteit, így térj nyugovóra, aludj jól, álmodj nagy dolgokról,- majd reggel ismét ébredj fel gyermekként!
2./ Fordítsd a javadra -használd ki- a rossznak tűnő helyzeteket. 1Móz39:4  1Móz 39:21; Van egy régi mondás: „ nem tudod a jó embert nyomás alatt, alul tartani.”  Ez különösen igaz azokra, akiknek szívét rabul ejtette egy Istentől kapott álom.
Ha egyszer Isten megmutatta számodra, hogy mit fog beteljesíteni, cselekedni az életedben, akkor ne engedd, hogy bármely dolog megingathasson ebben a hitedben, továbbá, hogy valaha is kétségbe vond az Ő megbízható hűségét.  Ennek eredményeként örök optimistává válsz majd. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik szeretik az Istent, minden együtt munkál a javukra, mint olyanoknak, akik az előzetes terv szerint elhívottak.

Még akkor is ha a dolgok éppen nem a legjobbnak tűnnének, – egy igazi „álmodozó” mindig a legjobbat fogja kihozni a helyzetből.  Így tett József is a Potifár házában történtek alkalmával, majd ismét, amikor hamisan vádoltatik, és ez által börtönbe vetik.
Mindkét esetben felül kerekedett a problémán, mert megtanulta azt, hogy hogyan győzedelmeskedhet azon amin éppen keresztülmegy.  Az álom amit kapott megfogta őt és nem engedte el.  Isten téged is ugyanígy fog kiemelni, ha a szívedben lévő álmot Tőle kaptad.
A legbiztosabb mód, hogy megtudd, hogy az álmod Tőle kaptad-e, a József történetéből tanulván az:   vajon bármely rossznak tűnő, helyzetből a legjobbat tudod-e kihozni?
Nos ha ez a helyzet, akkor az Úr áldása van rajtad és elvezet egy helyre, melyet így hívnak: „ Az álmok valóra válnak”
Fordítsd a javadra -használd ki- a rossznak tűnő helyzeteket, és álmaid valóra válnak.
3./ A kísértésekben próbákban állhatatosan, becsületesen tarts ki  1Móz 39:9
Előbb vagy utóbb a szex előjön. Mindig is téma lesz, hisz a gonosz ezen a területen sok kemény csatát nyert.  Hát igen a pénz és a hatalom úgy tűnik a 2. helyre kerül, – de a szex az ő kedvelt fegyverneme.
Az” álmodozóknak” védekezniük kell a gonosz kísértéseivel szemben, amikor megpróbálja őket a pénz, hatalom és a szex csapdájába csalni. Mert sajnos a pénz megrontja a motivációidat, olyanná válhatsz, mint egy ájtatos manó, egy jós aki a leggazdagabbaknak jósolgat majd.

A hatalom felfuvalkodottá tesz majd egyre inkább csökkenti a valóságban való álmodozásod képességét.  A felfuvalkodottság, önteltség pedig folyamatosan hiú ábrándokat, képzelgéseket okoz,  ezáltal elfedvén, elmosván az igazságot, a valóságot mintegy szennyet. A szex elveszi a józan ítélőképességedet, gyengíti akaratodat, érzéketlenné és közönyössé tesz az Isten dolgai iránt.
A harmadik dolog amit megtanulhatunk Józseftől:  Becsületesen ellenállni a megpróbáltatásokban és a kísértésekben.
4./ Isten és ember előtt légy szelíd és alázatos 1Mó 41:14-57 Figyelembe véve mindazt a különösen méltánytalan és tisztességtelen bánásmódot, amiben József részesült, mégsem mondható el róla hogy keserű, vagy bosszúálló ember lett volna, ellenkezőleg, szelíd, alázatos és jóindulatú, kedves ember volt.
Figyeljünk csak a szavaira, amikor a hatalmas uralkodó, a Fáraó elé vitetett, akit megzavartak saját álmai.
„Felség” (Fáraó) Nem én, Isten jelenti meg, a mi a Fáraónak javára van.” 1Móz 41:16
Kételkedem abban, hogy manapság azok az ellenszenves szüntelen a  Bibliával vagdalózó törvényeskedők zömének látogatása ilyen jól sikerülne a hatalmas Fáraó előtt. Talán csak arra lettek volna alkalmasak, hogy az ujjukkal mutogatva, hadonászva követelték volna a Fáraótól, hogy „térjen meg és kezdjen el tizedet fizetni ”
József, – ugyanúgy, mint Jézus (akinek ő előképe volt) jó példát mutatott nekünk, mégpedig egy kiváltképpen jobb utat.  Isten és ember előtt szelíden és alázatosan viselkedett és járt, megadván a tisztességet mindenkinek, ami járt, és mindig rámutatott arra, aki mindenki problémái megoldásának forrása: az Úrra.
Ó álmodozó, menj és cselekedj te is hasonlóképpen! Isten és ember előtt légy szelíd és alázatos!
5./ Az életben mindent nézz, láss Isten szemszögéből. 1Móz 45:7  1Mó z50:20  Sok sok év telt el attól kezdve hogy  a fiatal fiúcska megkapta Istentől azt az álmot,  és amikor látjuk a megvalósult, beteljesedett álmot a felnőtt férfi, József életében. Egyvalami világosan kitűnik az életéből:  József megtanult minden dolgot az Isten szemszögéből nézni.
Két alkalommal is biztosította testvéreit efelől. Először azt mondta: „Az Isten előre elküldött engem ti előttetek, ……… hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. „  1Móz45:7
Milyen figyelemre méltó szemszögből tekint arra a bizonyos borzalmas és félelmetes estére, amikor a testvérei megvervén őt bedobták a gödörbe, majd eladták őt rabszolgának egy egyiptomi karavánnak. „: „Az Isten előre elküldött engem” – József így látta a történetet, micsoda különös szemszög!
Aztán a következőkben még világosabban fogalmaz, amikor így szól testvéreihez:  „Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa. „   1Móz 50:20

Nos  testvérei valóban nagyon gonosz dolgot cselekedtek, – de József akként látta, ahogy Isten szokta kezelni az ilyen dolgokat, ilyen rendkívüli, szokatlan módon, hogy megmentsen két nemzetet: Egyiptomot és Izraelt. Egyiptom a nemzeteket jelképezi, Izrael pedig a zsidóságot!
Tanulj meg az életben mindent Isten szemszögéből látni és álmaid látványosan sikeresek lesznek, megvalósulnak!

MM

Hozzászólás