máj 27

“Én Vagyok” a Cél, a Mód, és a megvalósulás Garanciája

“Én Vagyok” a Cél, a Mód, és a megvalósulás Garanciája

Jellemformálás, az engedelmesség Szelleme segítségével…

Reggel arra kértem az Urat, hogy segítsen szinkronizálni gondolataimat az Övével. Röviddel ezután, egy Ige csendült fel szívemben: “Támogass engem az engedelmesség Szellemével” (Zsolt. 51:14)

Az Úr iránti feltétlen engedelmesség maga után vonja a bölcsességet. Ezek „karöltve” járnak együtt. Az Úr a maga példájára emlékeztetett. Felhívta figyelmemet, hogy a Cél szabja meg mindig az eszközt, tehát a cél szem előtt tartása nagyon fontos. Tisztázandó, hogy elsődlegesen mi az Ő Célja az életemben? Elsődlegesnek, és nagyon fontosnak tartom az „istenfiúság, az Isteni jellem” kialakítását életemben. Őrá hasonlítani, engedni, kiábrázolódni bennem. Egyre többször Őt szóhoz, cselekvéshez juttatni életemben. Az Őnéki való, – egyre fejlődő, és tökéletesedő – alávetettség kialakulását. Nos, akkor ennek megfelelően kell gondolkodnom, és mindent ennek alávetnem. Bizony ez odafigyelést igényel. Ennek megfelelően fogja Ő körülményeket, és az eszközöket felhasználni, alkalmazni életemben. Ami pedig engem illet, ennek kivitelezésére számomra minden „eszköz” a rendelkezésemre áll. Be kell mennem a „tárházba” és ki kell választanom azt, amire szükségem van. Ebben rendelkezésemre áll Isten Élő és ható Igéje, az Ő beszéde, amely teremtő erővel rendelkezik, – továbbá minden, amit az “Örökhagyó halálát követően” a rendelkezésemre áll.” A Főpapi imájában még az Ő dicsőségét is nek(ünk)em adta!”

És Ő mondta: Ő a megvalósítás Célja, elérési Út(vonala) módja, annak annak biztos Garanciája.

mm

Hozzászólás