okt 23

Dinamit

Dinamit

Potenciális erő, mely benned, a kezedben hatalmas aktív erővé válhat!

A Biblia, az Isten Beszéde élő, és ható (görög:energész) azaz dolgozik, hathatós, működő, mert telve van Isten hatalmával és erejével, ahogy a Római levél 1:16b mondja “mert az evangélium…. Istennek hatalma (görög: dünamisz) az minden hívőnek üdvösségére..”. A “hatalom” szó helyén a “dünamisz” görög kifejezés áll, jelent erőmegnyilvánulást, csodatévő erőt.

A dinamit mint robbanóanyag, hatalmas erőt képvisel, de ez az erő csak egy hőközlés hatására szabadul fel. Mindaddig, amíg por, vagy rúd formájában van jelen, nem veszélyes, nem robban, tehát ártalmatlan.

Így van ez az Isten Igéjével is, – nem mindegy, hogy kinek a kezébe (szívébe) kerül és az illető hogyan és mire használja. Bizony mindaddig csak betű, szöveg, textus, tudomány, teológia, történelem és irodalom, tehát “ártalmatlan” a Gonoszra nézve.
Csak a hívő szívének tüze adja meg majd azt a hőt, amely az Igét dünamisszá teszi, azaz ártalmassá az ellenségre nézve. Te milyen hatással vagy a Gonoszra nézve? Ártalmas, vagy ártalmatlan?

Ahogy a kard csak a szakavatott harcos kezében válik igazán fegyverré, úgy az Ige is csak a tüzes hívő szívében válik élővé és hatóvá.
Az Ige pedig azt mondja:
A Szent Szellem nélkül bizony a betű csak öl, mert “Nem mintha magunktól volnánk alkalmasak…..a mi alkalmas voltunk az Istentől van,…..nem betűé, hanem Szellemé; mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít. II.Kor.3:5-6

Az evangélium Isten Igéjének, – Krisztusnak – örömüzenete bizony hatalmas Erő, Isten Ereje, energiája, hatalma.

Nem tudom érezted-e már, hogy amikor bizonyságot teszel, hirdeted az evangéliumot, a bensődben ott “dübörög” az Isten hatalma?
Láttad-e, tapasztaltad-e már felszabadulni, megnyilvánulni azt?
Láttad-e, tapasztaltad-e annak erejét ahogy embereket áttranszformál?
Láttad-e, tapasztaltad-e, hogy halálból életet ad?
Láttad-e, tapasztaltad-e ahogy gyógyít és szabadít?

Ha ritkán vagy még egyáltalán nem, akkor éppen ideje, hogy odafordulj Istenhez, és Jézus Krisztus nevében kérd, hogy te is át akarod élni mindezeket! Kérd most.

mm

Hozzászólás