Egypercesek

Mire törekszem?

“Mert Őbenne, vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem.Egykor igyekeztem a Törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem — ezzel azonban kudarcot vallottam. Most viszont a...

Kizárt dolog,

hogy ha valaki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, ne jutna el annak megismerésére. Saját akaratomból fakadó, személyes döntésemet követően Isten maga fog segíteni abban, hogy az Őhozzá vezető Úttal...

Az igaz tanítvány/True Disciples

Az igazi tanítvány tudja, hogy (mind)örökre szüksége van a Mesterre, tisztában van azzal,hogy ő sohasem lesz Mesterré.és amikor tanítvánnyá tesz valakit, mindig a Mesterhez kapcsolja be azokat, és nem engedi meg, hogy tőle v...

” A hiba az ön készülékében van”.

A keresztyénség nem filozófia, nem egy nehezen leutánozandó-lemásolandó elmélet, hanem maga a – a Krisztus Jézussal való intim, személyes közösség eredményeként megélt, – megvalósuló és a mindennapi, gyakorla...

Újjászületni, de hogyan?

A válasz úgy érzem kézenfekvő, újjászületni az tud, aki előtte „meghalt”. Aki anélkül akar újjászületni, hogy előtte nem „halt” volna meg, az várhat arra, hogy ez megtörténjen. Az „újjászületés” Jézus Kris...

IDŐK JELEI /THEA

Sokszor úgy tűnik, hogy már szinte semminek nincs értelme ebben a világban. Egyre több az erőszak, a gonoszság; hiányzik a szeretet és a megértés. Bár a jelen és az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetün...

Tudsz úszni?

Are you a good swimmer? Hadd említsek egy egyszerű hasonlatot arra a keresztyénre, aki nem kész arra, hogy hirdesse Isten megoldását, az Evangéliumot az emberek számára. Olyanok, mint az a jól úszó, aki tudja, hogyan kell bizton...

Szeretet által épülve

“Az tudás(gnószisz) felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.” I.Kor.8:1 azonban a fontos, a jobbik rész az, “hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét…Fil.3:10 Csakis Jézus Krisztus megisme...

jan 5
INTERAKTÍV

Az Isten Igéje a “leginteraktívabb” a világon! Működik, mégpedig annyira, amennyire elhiszed (feltétel nélkül bízol benne). Meglásd, hogy mindazok minden kétséget kizáróan megvalósulnak, beteljesülnek. A kereszt...

Az igazság nem valami, hanem Valaki

„Mert körömszakadtáig harcolni fogok az igazamért”, vagy „Igazságérzetem nem engedi meg, hogy ne harcoljak ezért”, hallani többször emberek szájából. Mint minden ezen a Földön, az igazság is relatív, és nézőpont k...