szept 24

Engedelmességet kívánok nem ceremóniákat!

Engedelmességet kívánok nem ceremóniákat!

„Mert szeretetet kívánok Én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét (megismerését) inkább, mintsem égőáldozatokat.” Hós 6:6 „Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához”. Zsolt 118:27

A szent sátor pitvarában a rézoltár 4 szélén 4 szarv volt, ehhez kötötték a kiválasztott áldozati állatokat. Az Ó Testamentum egy csodálatos előképe jelent meg ma reggel előttem, a rézoltár, mely a kereszt előképe. Isten már az Ó Testamentumban is kijelenti, hogy Ő nem ceremóniákat akar, hanem az egyén engedelmességét kívánja, az Isten ismeretét. Saját életemre vonatkoztatva mindezt, az „áldozat” én vagyok, a kötelek, pedig az akaratom motiválta engedelmességem az Úr iránt, melyekkel az életemet ott tartom az oltáron.
Ez az igazi istentisztelet, nem pedig elsősorban a heti egy alkalom a gyülekezetben, hanem a kötelekkel, – engedelmességemmel – az Isten akaratában való megmaradás, és járás az Úrral.

Ez az a hely, „ahol” az – odaszánás esetében – Isten „emésztő” TÜZE, az Ő Szelleme kiégeti belőlem mindazt, amely akadályozza az Ő mélyebb megismerését. Ez a „tűz” volt jelen a csipkebokorban, ez a tűz volt ott Sidrák, Misák és Abednegoval a tüzes kemencében, ahol csakis a rajtuk lévő kötelékek égtek le. Istennek pont ez a célja velem is: le/kiégetni az összes köteléket és akadályt, amely a Neki való folyamatos engedelmességemet, szolgálatomat akadályozná. Ismerjük fel, hogy ami híja van a Krisztus szenvedéseinek bennem, azt Isten meg fogja engedni az életemben, hisz az Ő ábrázatára kell elváltoznunk! Jézus világosan informált bennünket: „Aki Én utánam akar jönni az, tagadja meg…” A Krisztuskövető életnek alapvetően az a fő üzenete.

Annyiféle tanítást hallani, hogy kell ezt azt csinálni, hogy sikeres legyek, kinek, hogyan és mikor kell bűneinket megvallani, mikor kell bemerítkezni, mikor, hányszor és hogyan kell úrvacsorát venni, stb. A keresztyénség a fizikai dolgokra összpontosít sajnos, pedig az Úr már a Joel 2.13-ban világosan kifejtette: „A szíveteket szaggassátok, ne a ruhátokat, s úgy térjetek meg az Örökkévaló Istenetekhez, mert Ő irgalmas és megbocsátó, hosszan tűrő haragú és nagy szeretetű, és meggondolja a büntetést”
Nos, ha odakötöztem magam, az oltár szarvához, és ott is maradok, akkor Isten Szelleme, TÜZE, mindent elvégez bennem, tanácsol, és minden igazságra elvezet.

Engedelmes napot mindnyájunknak!

mm