nov 11

A majomszeretet az Ellenség másolata

A majomszeretet az Ellenség másolata

Az Úr arra figyelmeztetett, hogy a Sátán, a szeretetet (agapé) ugyanúgy hamisítja, mint minden más, az Úr által a mi formáltatásunkhoz “használt eszközét”. Földi életünk analógia, a szellemi valóságokat, igazságokat illetően. Ahogy mi a gyermekeink nevelése alkalmával nemcsak simogatunk, hanem figyelmeztetünk és fenyítünk is egyúttal, úgy az Úr is hasonlóképpen – ahogy azt a helyzet megkívánja – használja mindezeket. Az Eklézsia mai állapotát tekintve, úgy vélem, hogy az üzenetek szinte kizárólag a “simogatás” fogalomkörébe sorolhatók, ritkán találkozunk feddő, korrigáló, figyelmeztető, helyreigazító üzenetekkel. A szeretet hisz, de nem hiteget, a szeretet ugyan elfedez, de nem elkendőz, a szeretet ugyan fenyít, de nem fenyeget, a szeretet kegyes, és nem kegyetlen, nem ró fel gonoszt, de ugyanakkor mindig figyelmeztet arra, annak veszélyeire, a szeretet emberszerető, de nem humanista, a szeretetnek nincs szüksége magamutogatásra, maga előtt való “kürtöltetésre”, mert megmutatkozik, ragyog, és egyértelmű a megjelenése mindenki számára.

Úgy vélem, hogy a Gyülekezet életében nagy szükség van mindazokra a nehézségekre, próbákra, melyeket az Úr Jézus az Igében megemlít, mint “szükséges dolgokat”. Bizony ezek között van üldöztetés is. A Föld egyes fertályain megjelent a Krisztus követők üldözése, kivégzése, és nem tudjuk, hogy mikorra terjed át Európára is, de készeknek kell lennünk mindezekre. Mert minden a “tűz által megpróbáltatik”, így a mi hitünk, szeretetünk, kitartásunk, és Őiránta való hűségünk is. Mert “eljön az idő amikor….” mindezek bekövetkez/het/nek.

Isten szeretetének egyik ékes bizonyítéka, hogy nem engedi meg azt, hogy előttünk rejtve maradjanak jellemünk olyan területei, melyek addig a pillanatig azok voltak számunkra. Mindezen területek felfedése bizony fájdalmas lehet mindannyiunk számára, de ha már felismerjük ezeket, és ki tudjuk mondani, hogy nincs “énbennem” semmi jó, akkor Urunk megismertette velünk, a saját egónk egyik,- még sötétségben lévő – tulajdonságát. Nem lesz ez nálunk sem másféleképpen, mint ahogy Őnála volt: “mert lelke szenvedése folytán látni fog”. Isten akarata, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is! A Szeretet általi nevelés eszköztárába bizony ezek beletartoznak. Az Úr erősítsen, tanítson bennünket továbbra is. Áldott napot!

mm