okt 25

Mi is az örökélet?

Mi is az örökélet?

Jézus Krisztus azért halt meg a golgotai kereszten, hogy megismerhessük, az Ő és a mi Édesapánkat, és Ővele együtt tölthessük örökkévaló létünket a Mennyben. Adja az Úr, hogy erre emlékezzünk szüntelenül!

Az Evangélium legegyszerűbb interpretációja: Jézus Krisztus azért halt meg a golgotai kereszten, hogy megismerhessük, az Ő és a mi közös Édesapánkat, és Ővele együtt tölthessük örökkévaló létünket. NEM LÉTEZIK SEMMI, AMI ENNÉL FENSÉGESEBB! Ez felülír minden testi, lelki, családi, érzelmi, anyagi,…vágyat, élményt, kapcsolatot!

Az örök élet Jézusunk főpapi imájában világosan elhangzik: “Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek Téged, az egyetlen, igaz (valóságos & szavahihető) Istent és Jézust a Krisztust,(az Ő Felkentjét) akit elküldtél”…(Ján.17:3)…azért, hogy ők,(azok a /hús/testben élő személyek) akiket TE a világegyetem felvetése előtt Benne kiválasztottál, és néki adtál megismerhessék Őt, és ezáltal TÉGED Atyám!
Drága szeretett testvéreim, és mindezt az Atya elrejtette a kicsinyek, – a világ által oktalanoknak, együgyűeknek, senkiknek tartottak számára. Azoknak, akik minden kételkedés nélkül, mondjam úgy “primitív, gyermeki módon” egyszerűen elhiszik, ezt követően pedig megismerik, és attól kezdve ebben élnek, járnak mozognak gondolkodnak,- és ezáltal teljesen megnyílnak, “védtelenné tévén” (én)magukat az Ő átformáló Szelleme számára. Olyan jó tudni, hogy Ő alig várja már a színről színre való találkozásunkat. Áldott napot mindnyájunknak.

mm