máj 3

Mi dolgunk e világon?

Mi dolgunk e világon?

Példát adván nékik, mert egyik gyertya gyújtja meg a másikat.

„Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és világítson mindazoknak, akik a (sötét) házban vannak. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó (Istentől elkészített) cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” Mt.5:15-16

Annyi sok kritikával, panaszkodással találkozunk, – keresztyén körökben, – hogy milyen borzalmas ez meg az a dolog, a gyilkosságok, abortusz, gyűlölködések, korrupciók, csalások, paráznaságok. Sopánkodunk, hogy milyen borzalmas ilyen körülmények között élni, milyen gonosz ez, meg az az ember. Valóban, így van, de Jézus, és az Írás nem e ezt borítékolta be nekünk? És Ő mit is vár el tőlünk? Hát azt, hogy világítsunk, és ne hagyjuk, hogy e dolgok folyton fel borzolják a lelkünket, hanem tegyük a dolgunkat, Hirdessük a Megoldást, és annak megfelelően, HITELESEN ÉLJÜNK. Nem arra hívott el bennünket Urunk, hogy sopánkodjunk, és folyton szörnyülködjünk azon, ami van, és körülvesz bennünket. Így fog kitűnni, a Krisztus bennünk.

A gyertya nem foglakozik azzal, hogy körülötte sötétség van, hanem végezvén a dolgát, világít. Nem kritizálja folyamatosan a sötétséget, felsorolván, hogy milyen borzalmas a sötétség, és milyen gonoszságok vannak abban, csak teszi a dolgát.

Könnyű, egy steril szobában egészségesnek maradni, de ahol a vírusok, és támadó baktériumok vannak, ott kell egészségesnek maradni. Ebben segít bennünket immunrendszerünk, jelen esetben, az Úrban való feltétlen bizalmunk, hitünk. Jézus nem azt kérte, hogy az Atyánk vegyen ki bennünket ebből a környezetből, hanem azt, hogy adjon erőt nekünk, a világításra. Tette mindezt azért, mert forrón szereti mindazokat is, akik a sötétben botorkálnak, gyilkolnak, lopnak, korrumpálnak. Ha mi eközben folyton csak panaszkodunk rájuk, kritizáljuk őket, azzal nem segítünk semmit, sőt kimondottan hátráltatjuk a megoldást. Tegyük a dolgunkat, és példát adván nékik, VILÁGÍTSUNK, hisz az világításhoz szükséges “olaj szüntelenül folyik.”

mm

Hozzászólás