jún 12

József története

Jákob,  gyermekei közül Józsefet szerette a legjobban. Még tarka köntöst is csináltatott neki. Józsefet ezért a többiek gyűlölték.

Különösen azután, hogy József álmot látott. Ezt álmodta: Bátyjaival együtt a mezőn kévét kötött. Az ő kévéje középen állva maradt, a többieké pedig körülvették és földig hajoltak. Máskor meg azt, hogy a nap, a hold és a csillagok meghajoltak József előtt. Testvérei féltékenyek lettek és haragosan kérdezték: Talán király akarsz lenni fölöttünk?  Egy alkalommal a testvérek a mezőn voltak. Józsefet apjuk utánuk küldte. Amikor meglátták, elhatározták, hogy megölik. Ruben, Jákob elsőszülötte azonban meg akarta menteni. Azért azt ajánlotta, hogy dobják egy kiszáradt kútba. Ezt tették. Rövidesen kereskedő karaván haladt arra Egyiptom felé. Juda javaslatára Józsefet eladták a kereskedőknek. József Egyiptomba került rabszolgának. A testőrség parancsnokának Putifárnak házába került intézőnek. Putifár felesége azonban hamisan bevádolta Józsefet. Így József börtönbe került.

A börtönben József megfejtette a főpohárnok és a fősütőmester álmát. A főpohárnokot három nap múlva kiengedték a börtönből. József megkérte, hogy legyen segítségére szabadulásában, a főpohárnok azonban elfeledkezett Józsefről. Két év múlva fáraó álmodott. Hét kövér tehén jött elő – fáraó álmában – a Nílusból. Utána mindjárt hét sovány tehén, és ezek felfalták a kövéreket. Azután hét kövér kalászt látott álmában, és ezeket is elnyelte hét üres kalász. Fáraó álmát az egyiptomi tudósok nem tudták megfejteni. Ekkor eszébe jutott a főpohárnoknak József. Józsefet kihozták a börtönből és ő nyomban megfejtette fáraó álmát: hét bőtermő esztendő után hét ínséges év következik.

Fáraó Józsefet kormányzóvá nevezte ki. József összegyűjtetett a bőtermő esztendőkben minden felesleget, a hét szűk esztendőben pedig mindent drágán eladott. Így hatalmas gazdagsághoz juttatta fáraót.

A szűk esztendőkben Jákob és fiai is éheztek. Hallottak azonban Egyiptom kormányzójáról, aki gabonát oszt. A fiúk is elindultak gabonát vásárolni. Nem ismerték fel Józsefet, de József felismerte őket. Rájuk fogta, hogy kémek, és Simeont börtönbe vettette. A többit hazaengedte azzal, hogy hozzák el legkisebb testvérüket, Benjamint is. Akkor elhiszi, hogy nem kémek, és Simeont is kiengedi a börtönből.

Jákobnak ismét elfogyott a gabonája. Nagy szívfájdalommal engedte útnak Benjamint is testvéreivel. Juda azonban kezességet vállalt érte. József kemény próbára tette őket. Miután a próbát kiállták, hajlandók lettek volna Benjamin helyett rabszolgává lenni. Ekkor József felfedte magát előttük.

Jákob egész családjával Egyiptomba költözött. Fáraó Izrael egész népét Egyiptom leggazdagabb vidékére telepítette le. József Egyiptomban halt meg 110 éves korában