dec 14

Jogos juss vagy sáfárság II.

Jogos juss vagy sáfárság II.

(Széljegyzet a Korinthusiakhoz írt levél 9/1-23-hoz)

Részestársá válni (19-23 vers), betölteni, méltóvá válni arra, hogy az Isten családjába bekerültem. Miként lehetne ezt másként tenni, mint Jézus? Letézhet-e a krisztuskövető ember számára más cél, minthogy mást tegyen, mint a Mestere?
Krisztus nem kevesebbet tett, minthogy életét letette az oltárra, a farakás tetejére. Önként. Vért izzadva. Nem kedvezve önmagának.
Miután Pál Istentől taníttatva megértette a példát, látta a célt. Félretéve, átlépve a berögzült kaszthatárokat nyitottá (szabaddá) vált arra, hogy mindenki számára elérhetővé váljon. Miután  előítéletek nélkülivé lett, alkalmassá vált arra is, hogy át tudja adni az örömhírt azok számára, akiket a “törvény leple” , az Isten tagadás vagy éppen faji előítéletek akadályoznak abban, hogy meg tudják élni az evangéliumot. Krisztusban megszűnik a nemzetiség, csak egy járható út marad csupán mindenki számára, az egyéni út – a Krisztuson átívelő szivárvány.

“… a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.”

“Zsidónak zsidó lettem” – a zsidó származás az egyházkorszakban önmagában nem üdvözítő. Képes Pál azonosulni a zsidó léttel származása okán – de csak a cél érdekében. Az emberek megmentéséért. A zsidóság számára az ítélettől való megmenekülésre csak két lehetőség van: a törvény/Mózes útja vagy Krisztus követése. Nincsen kiskapu.
“Törvény alatt való” – a mózesi törvények betartására is kész adott esetben, hogy elmondhassa a Krisztus útját. Hiszen jól tudja, hogy az ószövetségi törvényeket betartani élethossziglan képtelenség. Van tövénye, amit követ -  a szívébe írt Krisztus törvénye. Az Isten törvénye – a szeretet.
“Törvény nélkül való” – a pogányok útjára tér, hogy elmondhassa számukra is az örömhírt. Mestere lábnyomát követi ebben is Keresi az embert, hogy megmenthesse, bemutathassa Krisztust. Miként a Mester is elidőzött a vámszedők házában, prostik társaságában, idegenek között  – Pál is teszi a dolgát, míg élete versenypályáját végigfutja
” Erőtelenné lettem” – nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten Szelleme által, nem kényszerítéssel, hanem a szavak és a hit meggyőző erejével mutatja meg a saját életén keresztül Jézust.
” Mindenné lettem” – fel tudja ajánlani minden ember számára, aki “szembejött vele az úton” a lehetőséget. Nem többet – hogy ” minden módon megtartsak némelyeket”. Megteszi, ami őrajta áll. Látva ugyan azok szemellenzőjét, (de nem arra tekintve, hanem azon túllátva) szereti az embert.Nem azonosulva annak nézetével, csupán, amit a Krisztustól tanult, azon keresztül látja őt, akiért a Krisztus megfeszíttetett..

XXI században élhető, követhető életminta ez? Az Úrtól való függés mindenképpen.Számomra a létező legnagyobb ajándék és felismerés ez volt, mikor szembesültem Krisztus Jézus valóságával! Nemcsak a bűneim lettek megbocsátva, a következményei is. Lett az életeben cél és hozzá út is. Megértettem, hogy  most már tudok nemet mondani minden rosszra és jogom van azt tenni, amit szeretnék, ami korábban azért nem volt mindig meg. Felszabadultam arra, hogy a szabad akaratommal élhessek! Mint egy  csecsemő, tiszta és boldog voltam, semmi másra nem vágytam, mint az apukámra. Ő pedig mindig jelen volt – kérdeztem és válaszolt.
Gyakorlatban kivitelezhető-e? Önerőből lehetetlen, Istennel minden lehetséges. Az önerőből való szolgálatok gyakran a pszichiátrián végződnek, a Krisztussal való járás pedig az Ígéret Földjére vezet.Tudom.

arobi

Hozzászólás