nov 17

Felismerni az Ő akaratát

Felismerni az Ő akaratát

…és az árat megfizetni.

„És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek.” I.Móz.45:5

Akár Jézus szavai is is lehetnének ezek, József, mint Jézus Krisztus előképeként. Csodálatosak József szavai, amellyel „tehermentesíti”, felszabadítja családját, testvéreit, – azaz az „ellene összeesküvést elkövetőket”, a halálát megtervezőket – a bánkódás alól.
Egy férfi, aki nem vádolja a történtekért a másikat, még akkor sem, ha emberileg tekintve jogos lenne az! József, a férfi, Isten embere, aki felismeri, hogy élete nem emberek kezében, vagy azok rapszodikus érzelmei motiválta, – számára pozitívnak, vagy negatívnak tűnő – cselekedeteiktől függ, hanem egyedül, és csakis Isten hatalma, akarata alatt van.

Kezdj el így gondolkodni, változtass gondolkodásmódodon. Csak így leszel képes felismerni, hogy mindennek ÁRA van, azt pedig neked meg kell FIZETNI, mint ahogy Józsefnek is, az ő családjának, az éhínségtől való szabadulásáért, magának Józsefnek meg kellett FIZETNIE.
Ha felismerjük, és igazán megértjük azt, hogy Isten, az Ő egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak Vérével FIZETTE ki megmentésünk ÁRÁT, és hogy családunk, barátaink, ismerőseink, – az emberek – megtéréséért nekünk is FIZETNÜNK kell egy „ÁRAT”, akkor ezt tudjuk boldogan elfogadni, és legyünk bármikor készek azt kifizetni.

Mert: „Figyelj Rám! Hamarosan eljövök, és magammal hozom a jutalmatokat”. Jel 22:12 ezt mondja a mi Vőlegényünk, Urunk. Igen, az Ő jutalma vele lesz, sőt már Vele is van, már most is a mindennapokban, és előlegként már átvettük az örök életet.

Tanuljuk meg ezeket felismerni. Így aztán már nem fogjuk felróni egymásnak, ha adott esetben a másik tévedése, vagy rosszindulatú szándéka miatt kerülünk kellemetlen rossz helyzetekbe, nem fogjuk mondogatni szüntelen: „mert ez csak temiattad van, temiattad történt velem…” hisz csakis az Ő akarata határozza meg életünk eseményeit.
Mert nemcsak ahhoz kell hit, hogy X Y meggyógyuljon látványosan, hogy ez vagy az kinőjön, és egyéb látványos csodák történjenek, hanem ahhoz is, hogy életünk bármely helyzetében, „akár emberek karmai közé kerülvén is” teljes békességben maradhassunk. Na, ez is a HIT, és az Őbenne való feltétlen bizalom eredménye. Isten áldjon!

mm