júl 7

Csendestárs, vagy vállalkozó?

Csendestárs, vagy vállalkozó?

Isten üzlete, érdekeltsége a lelkek megmentése. Ebben a vállalkozásban mindenki kapott egy alap üzletrészt, melyet használhat csendestársként, vagy aktív vállalkozóként, részt vehet tevőlegesen, és kamatoztathatja azt. Az Ő vállalkozásában soha sincs gazdasági válság, tőkehiány, recesszió, kedvezőtlen gazdasági körülmények, termelőeszköz (Isten evangéliuma+ajándékok) – vagy alapanyaghiány (megmentésre váró, halálban lévő lelkek), csupán csendestársak, akik ezekre hivatkozva nem aktívak. Azt hiszik, az osztalékuk ugyanannyi lesz, mint az aktív, szüntelen munkálódóknak. Nos, ki kell ábrándítsam őket, NEM! Akik arra számítanak, hogy üzletrészük magától növekszik, azok csalódni fognak az osztalék kiutalásakor. Gondoljunk csak a gírák elosztásánál, az Úr példázatára. Mire gondolok? Hát arra, hogy “menjetek el!” Minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy Isten vállalkozása általunk is egyre sikeresebbé váljon,- nevezetesen, hogy egyre több lélek nyerjen üdvösséget, és eljusson az Igazság megismerésére. Ez bizony nem megy a karosszékből. Te kinek tartod magad? Csendestársnak, vagy aktív vállalkozónak? Az Úr áldjon meg. MM.07.04.)

Silent partner, or venturesome?

The busines, and interest of God is in saving souls. In this enterprise everybody got a basis share.which he can use: either as a silent partner, or as an active contractor, to participating and making good use of his stock, In His enterprise is never any economic crisis, deficiency of funds, recession, unfavourable economic circumstances, lack of producing instruments (Good News & gifts of the Holy Spirit) or deficiency of basic material. (unsaved souls). The only problem is the complaining of the silents parners, who refer on lacking of the sooner ecounted things. They really believe, that their divident will be the same amount, as the share of the active ones. Sorry, I have to disillusionize them: NOT AT ALL! The inactive ones, who rely on constant & automatically increasing of their shareholds, will become very disappointed, latest at the time, when the dividends will be remitted. Let me relate to the story of the dividing the talents by our Lord. On what I’m thinking? „You wicked and slothful servant,” All things are avaliable for us to do the business of the Lord successfully, namely to help more and more souls, to get salvation & get acquainted with the TRUTH Certainly this job can’t be done sitting in the armchair. Go and preach the Gospel! Which partner you think you are? The silent partner, or the venturesome? May God bless you!

Molnár Miklós

Hozzászólás