Szemellenző nélkül

feb 12
Konklúzió

Mert minden emberi cselekedet, okoskodás, filozófia, fejtegetés, előadás, “szép beszéd, szónoklat, amely nem teszi egyértelművé Jézus Krisztus váltságművének szükségszerűségét az ember életét illetően, felesleg...

Csendestárs, vagy aktív társ-vállalkozó?

Isten üzlete, érdekeltsége a lelkek megmentése. Ebben a vállalkozásban mindenki kapott egy alap üzletrészt, melyet használhat csendestársként, vagy aktív vállalkozóként, részt vehet tevőlegesen, és kamatoztathatja azt. Az ...

A Jézusfüggők

Itt állunk, az aratás előtt közvetlenül, a vetés már csodálatosan beindult, a vetéskor érkezett korai eső hatására, és a teremtés csodájaként szárba szökkenve nő, – merthogy igenis nő! Hála Istennek, hogy ez az e...

Ne elégedjél meg a kilencvenkilenccel!

Annyi mindent lehet tenni: kereszténynek mondott filmeket nézni, könyveket forgatni, elemzéseket és újságokat bújni. Hasznos lehet, én is tettem. Kezdetben viszont nem volt más számomra – csak az Ige. Ettől kezdtem el növeked...

Néző, vagy játékos?

Ha úgy gondolod, hogy az ország munkanélküli statisztikája rossz, tekints bele a Közösségekbe. Tagjainak 20%-a adja a működéshez szükséges összeg 80%-át, továbbá végzi a munka 80%-át. A többi a nézők szerepét tölti b...

Én csakis Jézus vazallusa vagyok

„hogy hirdessem…ŐT” „Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemerítsek, hanem azért, hogy az örömhírt elmondjam mindenkinek. De azt se okoskodó szónoklatokkal, nehogy a Krisztus keresztjéről, vagyis a halálár...

Kis emberek nagy cselekedetei

Mert Istent nem “elégítik ki”, az ún. “istentiszteleten” való részvételünk, hanem… “az Istenét ismerő nép felbátorodik és (nagy dolgokat) cselekeszik.” Dán 11:32b Mindazok, akik megisme...

Ha Isten szól

… azonnal ne tanácskozz testtel és vérrel… “De mikor az Istennek tetszett, és elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, Gal 1:15-16 Istennek azonban már születésem előtt k...

jan 13
Utazás

Azon gondolkodtam, hogy az apostolok a mi korunkban miként indulnának útnak, ha az Úristen megszólította őket és megbeszélte velük már azt, hogy  hol szeretné, ha látná őket.. Megnéznék a műholdas felvételeket, meteorol...

Virtuális világ, árnyékboxolás

Az Újesztendő első napján ott csengett a szívemben Atyám Szellemének Hangja, amint az Ő Példabeszédéből folyamatosan idézett, tanácsolt. Hallottam, amint kiemelte ezeket: „hallgasd fiam a te Atyád tanításait, meg ne fel...