Szemellenző nélkül

Hit = feltétlen bizalom

Sokan kapcsolatot létesítünk Istennel és ezt követően üdvösséget, nyerünk. Ez a megmentés, az üdvösség evangéliuma. Isten azonban számunkra egy fölöttébb jó dolgot akar adni, mégpedig a Menny Királysága örömüzenete...

A hit működtetése

Napjainkban egyre inkább terjed az a felfogás, hogy a hit személyes ügy. Nevezetesen az, hogy ‘higgyj, amiben és amit akarsz, de tartsd meg azt magadnak’. Viszont ahhoz, hogy Isten élete bejöjjön az életünkbe, ahhoz hi...

A bennünk rejlő erő

A Biblia azt mondja: „ Ez az (tettre motiváló) erő Isten ereje , mélyen bennetek,  Isten maga akarván munkálkodni (tetszéséből, jóakaratából kifolyólag) Gyakran éppen az az álom, elképzelés, amely nem ereszt el, a kihív...

Megunt kapcsolat…

…  avagy túl sokba kerül a „Viszony” fenntartása? „A fiatalabbik fiú (ő maga) mindenét összeszedte és távoli vidékre költözött..” Luk.15:13 A tékozló fiú története alkalmazható az ún. „visszaesőkre” i...

máj 14
A kút

Már régóta foglalkoztat a gondolat, miért morzsolódnak  le  az emberek , akik a vacsora meghívásainkat elfogadják , elmondják a befogadó imát , egyszer kétszer eljönnek a közösségbe is, de utána „ nyomuk „ vész. Utá...

A kritika helyes kezelése

„..az okos pedig felülről vizsgálja, megbocsátja, elfedezi a szégyent…” Példabeszédek 12:16 Hogyan tudom megkülönböztetni a konstruktív kritikát a destruktívtól? Egyszerűen úgy, hogy alkalmazom a Példabeszédek alape...

Látásról, vágyról és az akaratról

„Felkelt azonban Saulus(Pál) a földről; de mikor felnyitotta szemeit, senkit sem látott azért kézen fogva vezeték be őt Damaszkuszba. És három napig nem látott,…  Azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt ...

márc 11
Születés

Csoda voltam szeretteim számára. – örvendeztek, amikor megszülettem. Biztosítottak minden körülményt számomra, amit a szellemi, lelki és testi fejlődésemhez szükségesnek gondoltak. Bíztak bennem, és feltétel nélküli sze...

Miért van szükség a bátorságra?

„Légy erős és bátor..” Józsué 1:6 Vajon miért is mondta Isten Józsuénak, hogy: „Légy erős és bátor..” Józsué 1:6 ? Négy dolog miatt. 1./ Józsué saját érdekében.  Isten sokat fektetett Józsuéba; egy egész nem...

...