feb 16

AZ „ERŐ” VELED VAN !

AZ „ERŐ” VELED VAN !

Azt kérem, hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atyaisten töltsön be titeket Szent Szellemmel, aki bölccsé tesz, kijelenti, és igazán megismerteti veletek Istent. 18 Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének (nekünk) szánt. 19 Imádkozom, hogy megtudjátok,(felfogjátok) milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, 20 amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, (feltámadás ereje) és a Mennyben a jobbjára ültette. Efezus 1:17-20 (Efo)

Végre rá kellene jönnünk, – fel kellene fognunk – nekünk újjászületett, hívő Krisztust követőknek, hogy mekkora, és mennyire leírhatatlanul és semmihez sem hasonlítható, irdatlan erő és hatalom, – a lehetőségek tárháza – áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy elvégezzük azt a munkát, amely reánk van bízva, és amiért még mindig itt vagyunk ezen a Földön. Ez az erő haszonra adatott, az Eklézsia hasznára, a Test építésére és nem pedig a „magunk mutogatásra és öndicsőítésre”és a logó fényesítésre. Ezt, a drága Szent Szellem adja, az Ő ereje (dünamisza). Ez a mérhetetlenül hatalmas Erő, Aki Jézus feltámadásakor Jézust kihozta a sírból, – ugyanígy tett Lázár oszlásnak indult holttestével is, – ez az Erő (Szent Szellem) szüntelenül Jézus Krisztust emeli fel, és Őreá mutat.

Az Evangélium hirdetésekor – mint gyutacs – minden alkalommal ott a szunnyadó (robbanóerő, mint dinamit, a „dünamisz”) amely kész veled együttmunkálkodván felszabadulni a hited által és forradalmian megváltoztatni emberéleteket.
Igenis Ő az Erő, mégpedig megszemélyesíthető, nem egy felsőbb intelligencia, egy adag energia, a nagy „prána”, Neki van neve: Jézus Krisztus a názáreti, aki által az Atyaisten megbékítette Önmagával (téged) az embert és és helyreállította.
Erre az ott éppen előtte álló Jézus Krisztusra ,- az Emberre – mondta Pontius Pilátus, – és hiszem hogy a Szent Szellem jelentette ki általa: „Ecce homo..” azaz „Ime az ember”, ilyennek terveztem, képzeltem és teremtettem eredetileg.
Mindnyájunknak örömteli, boldog Karácsonyi emlékezést kívánok.
Az Isten Ereje veled van!

18 Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt.19 Imádkozom, hogy megtudjátok, (felfogjátok) milyen mérhetetlenül (hyper) nagy Isten ereje,(megetosz) amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, 20 amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a Mennyben a jobbjára ültette.19 És mi az Õ hatalmának felséges nagysága (megetosz) irántunk, a kik hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája szerint, 20 A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára (Ef.1:18-20 (Efo)

mm

Hozzászólás