nov 1

A szenvedés, mint formáló eszköz III.

A szenvedés, mint formáló eszköz III.

Nemcsak nézni, látni is!

És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán LÁTNI fog, [és] megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.” Ézs 53:10-11

Az Ézsaiás 53. fejezete kétségtelenül az Úr Jézus Krisztusról szól. Az Atya tervének, és tökéletes akaratának megvalósítója, – Jézus, a Krisztus – formáltatásának egy pillanatképe ragadta meg figyelmemet: „Mert lelke szenvedése folytán LÁTNI fog”.
Az Atya itt, az Ő egyszülött Fiáról beszél, arról, hogy az Ő saját lelkének szenvedése szükséges ahhoz, hogy a megváltás beteljesítéséhez, – a szükségképpen hústestbe születendő Messiásnak, az Emberfiának,-szüksége lesz a szenvedésre ahhoz, hogy megértse, átlássa, és engedelmesen végrehajtsa az Atya akaratát, tervét.

Mit ért Isten a „látni” szó alatt? Véleményem szerint a felismerést, a bölcsességet, az odaszánást, az engedelmességet.
Mindezekhez alapvetően szükséges, hogy „önlelkemet” megismerjem, de ehhez bizony a szenvedés megtapasztalása elengedhetetlen. Az „önlelkem” (egom, óemberem) megismerését követően a szenvedés, alázatot és engedelmességet is munkál.

Többször hallani ilyen megnyilvánulásokat: „Ha van, Isten ezt miért engedi meg?, vagy: „Hát mi rosszat tettem, hogy Isten így ver…?”
Jézus Krisztus földi ittléte alkalmával „mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!” Nem! Az Atya nem szadista! Neki a mi formáltatásunk a legfontosabb. Ahogy nem volt az a Fia esetében, úgy az én esetemben sem. Elengedhetetlenül fontos, lélekformáló műtéten esünk át, melynek következtében engedelmességet, alázatot, megelégedettséget nyerünk. Ennek során leszünk alkalmasak arra is, hogy a Váltságmű által megnyitott, hazavezető útra terelhessünk embereket, és Jézussal együtt, hogy sokak megigazulhassanak.

Pál apostol életében olvashatunk erről: „és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nekem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.”II.Kor. 12:7
A következő versekben pedig az is kiderül, hogy bölcsességet is kapott ezáltal, mégpedig a háromszori kérését követően született választ: „elég neked az Én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.II.Kor.12:9. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Pálon keresztül „nemsemmi” csodák történtek, de neki erre volt szüksége. Vértezzük fel magunkat ezen Igék gondolataival!

Áldott napot kívánok!

Molnár Miklós